Ne aramıştınız?
Farkındalık 2

Gelecek Yaşam Progresyonu

Güler Pınarbaşı Sep 29, 2021

Eğitim Hakkkında

Bütüncül sağlık danışmanı ve farkındalık eğitmeni, hipnoterapist ve yazar. 

Uzun yıllar basın-yayın- halkla ilişkiler sektöründe çalışan Pınarbaşı, 2000 yılında 3. Göz Dergisi’ni yayımlamaya başlamış ve farkındalık konularında araştırmalar yaparken birçok eğitim ve uygulamalara katılmıştır. NLP Trainer (Beyin Dili Programında eğitimcinin eğitmeni), Hipnoterapi de NLH Master (Beyin Dili Hipnoterapisi), bir çok şifa sanatlarında da uygulayıcı ve eğitmendir.

Güler Pınarbaşı’dan bu bilgiler ışığında alacağınız danışmanlıkla ilişki ve iletişim problemleri, öfke kontrolü, stres yönetimi, evlilik problemleri, depresyon, travma, kişisel gelişim ve olgunlaşma, rahat iletişim kurabilme, cinsel problemler, panik atak, uzun zamanlı yas tutma, kurban bilincine yatkınlık, mistik ve spritüel eğilimler gibi konularda kişiye özgü yaklaşımlar dahilinde sorunlarınıza kalıcı çözümler bulabilirsiniz. 

Halen İstanbul’da yaşayan Pınarbaşı, bireysel seanslar, kurumsal grup çalışmaları yapmakta, 3.Göz Farkındalık Okulu kapsamındaki konularda, Türkiye'deki uzmanlarla birlikte farkındalık eğitim ve seminerleri organize etmektedir.Eğitim İçeriği

Gelecek Yaşam Progresyonu  

 

Geçmiş yaşamlarınızın yüklerinden arındınız. Dönüştünüz. Yepyeni bir sayfa açtınız yaşamınızda. Sırada ne var? Bir şeyleri gerçekleştirici potansiyelinizi içinizde hissediyorsunuz ve hedeflerinizin adını mı koyamıyorsunuz?

Ruhunuz sizden neleri talep ediyor? Sahi, siz bu gezegene niçin bedenlendiniz?

Hayallerinizin de ötesinde seçimlerinizle neleri, nasıl yaratabilirsiniz?

Yaşamınıza mucizeleri nasıl çekersiniz?

Gelin, sonsuz olasılıklar alanında kendi zaman çizelgeniz üzerinde bir yolculuğa çıkalım sizinle. Yeni bir yaşama, yeni bir “siz”e ne dersiniz? Yeni bir SİZ yaratmak, ruhunuzun arzu ettiği versiyonlarınızla buluşmak için şimdi en uygun an şu an!

*

Gelecek Yaşam Progresyonu, “şu an”ın içinde olan “siz” ile birlikte telkinler ile meditatif hâlin uyumlu birleşiminden meydana gelen bir yolculuğa çıkmak, gelecek versiyonlarınıza dair bilgiler edinmek çalışmasıdır. Geleceğinize dair imgeler sizi henüz farkında olmadığınız yerlere “şu an”ın içinde götürecek etkileyici bir deneyimdir. Size seans esnasında, yaşamınız dahilinde dönüştürülmesi gereken konulara bilgiler adeta akar. Yaşam amacınıza ve/veya yaşam amaçlarınızın ne olduğunu öğrenir, netleştirirsiniz. Çalışma sırasında Güler Pınarbaşı’nın rehberliği, uygulayıcılığı Sonsuz Kaynak’la bir olan öz-benliğinizle sizin iletişimde oluşunuzu sağlar. 

Bir kişinin ne için burada var olduğunu bilmesi onun perspektifine netlik kazandırır. Bu yaşamdaki amaçların farkındalığını bir kere kazanmış danışanlar güvenli adımlar atarak kendi yaşam akışlarında ruhsal denge profillerini mümkün mertebe koruyarak ilerlemektedirler. 

*

Bir özel uygulama da şu şekildedir: Danışan yaşamında bir karar aşamasında ve hangi seçeneği seçmesi gerektiği konusunda netleşemediyse her bir seçeneğin danışana nasıl getiriler sunacağına ilişkin rehberlik, yine, Gelecek Yaşam Progresyonu çalışmaları ile alınır. 

Söz gelimi, bir kişi üç meslekten birini icra etmek konusunda karar veremiyorsa bu seansı almak onun hangi meslekte nelerle karşılaşacağı üzerine ipuçları verir. Bir diğer ifadeyle onun en yüksek iyiliğine neyin hizmet edeceğini bir ya da birkaç seans neticesinde keşfedecektir. 

*

Sonsuz Kaynak’la irtibat kurarak hiç hissetmediğiniz kadar canlı, dingin, dengeliliği kazanırsınız ve hepsini güncelleye güncelleye günbegün kalıcı kılarsınız.

“Acaba yapabilir miyim?” sorunuzun yanıtı kolay, evet! Rahatlamak, odaklanmak, içinizden gelen rehberliğe güvenmek, onun ışığında progresyonu deneyimlemek... Hatırlayınız ki özünüzde sizin için en doğrular saklıdır ve en güçlü bilgileri şimdiki zamanın içinde ortaya çıkarmak üzerinizdeki korku, kaygı, endişelerin başat sebebi belirsizlik yanılgısı siz kendi gerçekliğinizle buluştuğunuzda kendiliğinden yok olur. Yani iç görünüz netleşir, dış dünyanın belirsizliğinden kaynaklı stresiniz nötrleşir.

*

Progresyonun en etkileyici yanlarından biri, kişinin geleceğini “şimdi” de imgeleyerek geleceğinin etkisi büyük, önemli enerjilerinden faydalanmaktır.

*

Geleceğe takılıp “şu an” da olamamaktan muzdarip kişileri de “şimdi ve burada” lıkla iç içe geçip sonsuz olasılıklarla her durumda birleştirir. 

*

Danışan sakin, rahat bir şekilde meditatif durum içindeyken seansa başlanır. Rehber-uygulayıcı eşliğinde gelecek içinde belirlenmiş çeşitli tarihlere gidilir; örneğin bundan tam beş yıl sonrası, on yıl sonrası... gibi. Seçili tarihlerin her birinde  “şu an” ki versiyonuyla ilişkili sorular gelecek versiyonlara iletilir. “Halen ki işimde devam edersem nasıl bir şart bekliyor? / “Ruh eşimle bir araya bir araya gelebiliyor muyuz?” / ABC kişisinin evlilik teklifini kabul edersem nasıl bir ailem nasıl oluyor?” / ABC kişisi yerine PRS kişisi ile evlenmek kararı alırsam nasıl bir gelecek var kapımda? / Hayalim olan KLM mesleğini yerine getirmeli miyim? Bu yola bugün çıkarsam beni neler bekliyor? ... ” Şimdiki zamanın içinde hangi seçimleri yapmak sizin yaşam yolculuğunuzda sizin için en iyi, doğru, güzel ve hayırlı olanları getiriyorsa bunun bilgisi seans esnasında size gelmektedir.

Mevcut işinizin önümüzdeki yıllarda size fayda sağlayıp sağlamayacağı, partnerinizle ilişkinizin sizin hayrınıza devam edip etmeyeceğini... Aklınıza gelen daha nice sorunun yanıtı sizleri bekliyor.

*

Sizinle gelecek yaşamlarınıza doğru bir yolculuğa çıkabilmek adına öncelikle rehberlik almaya niyet ettiğiniz konu ya da konular hakkında bir sohbet ediyoruz ki dilediğimiz bilgileri rahatça edinelim.

Yaşamın pozitif, negatif kutupları, çok çeşitli veçheleri var. Çalışmalar esnasında olabildiğince nötr ve/veya pozitif bilginin aktarımı yapılmaktadır.

Kimi danışan bir dizi şey hisseder, kiminin durugörüsü açıktır; onun zihnine kendisi meditatif haldeyken geleceğine ilişkin imgeler/görüntüler düşer. 

Özetlersek, bu çalışma ile; 

 • İkili ilişkiler,
 • Aile bağları,
 • Arkadaşlıklar,
 • Sağlık,
 • Maddi bolluk ve bereket,
 • İş yaşantısı/meslek seçimi,
 • Eğitim yaşantısı,
 • Dünyadaki trendlere uygun hedefler belirlemek,
 • Yaşam amacınızı belirlemek ve yaşam amacınıza uygun rotalarda ilerlemek,
 • Stres/kaygı/yemek yeme/öfke kontrolü gibi konularda dengeyi sağlamak,
 • Ruhun talep ettiği ideal kiloyla bedeni buluşturmak,
 • Hâlin içinden itibaren anbean mümkün olan en iyi versiyonlarınızla daimi buluşumanızı sağlamak,
 • Özsaygı, özdeğer, özsevgi, özgüven, özdeğer konuları özelinde arzu ettiğiniz güzellikleri yaşamınızda zuhur ettirmek 

... konularında dönüşümler sağlamak mümkün

 • Özünüzün gerçek talepleri ortaya çıktığında sizin için hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacak!
 • Belirsizlik ilüzyonundan kurtulmak kendinize vereceğiniz en güzel hediyelerden...


 

 

Gelecek Yaşam Progresyonu (Seminer)

Seminer kapsamında;

 • Progresyonun ilk uygulamalarından günümüze çalışmanın tarihçesinden bahsedilir.
 • Progresyonu ne işe yaradığı, hangi bireylerin bu özelde eğitim, danışmanlık, seans alabileceği açıklanır.
 • Kimlerin, neleri, nasıl bir daha eski kısır döngülere saplanmaksızın dönüştürdüğü, yaşamın akışıyla özüyle buluştuğunun somut örnekleri aktarılır.
 • Katılımcı semineri tamamladığı takdirde sertifika alır. 

Gelecek Yaşam Progresyonu 

(Uygulayıcılık Eğitim Programı Giriş)


 

Gelecek Yaşam Progresyonu 

(Uygulayıcılık Eğitim Programı, İleri Seviye)

Gelecek Yaşam Progresyonu İleri Seviye Uygulayıcılık Eğitim Programı  katılabilmek için Gelecek Yaşam Progresyonu Uygulayıcılık Eğitim Programı’nı uygulayıcı olarak tamamlamak gerekmektedir.


 

Kazanımlar

 • Kişilerin sonraki yaşamlarına gidişlerinde onlara rehberlik etmek,
 • Kolektif olası gelecek senaryolarını görmek

...gibi ileri seviye tekniklerin teorik ve pratik esaslarını öğrenmek.

Eğitimini tamamlayan katılımcı eğitim sonunda Gelecek Yaşam Progresyonu İleri Seviye Uygulayıcısı olmaya hak kazanır. 

Uygulayıcılık sertifikası alır.


 

//Örnek bir “header” yazısı:

 • Kendi yüksek benliği ile irtibat kuran danışan “Ben kimim? Yaşam amacım ne? Bu gezegende neden insan formunda bedenlendim?” gibi varoluşsal temel sorulara yanıtlar kişinin “öz”ünden, o sonsuz ilahi güce ait yanından bu çalışma neticesinde gelir.


 


Kimler Katılmalı

Gelecek Yaşam Progresyonu Uygulayıcılık Eğitim Programı’na;

 • Gelecek Yaşam Progresyonu Semineri’ne katılmış,
 • Bahsi geçen hususlarda ilgi, bilgi, donanım, yetkinlik sahibi,
 • Zihinsel odaklanışını kolay sağlayabilen,
 • Otoritelerce çok ciddi rahatsızlık tanıları konmamış,
 • 27 yaşından büyük (Eğer kişi 18 ila 27 yaş arasındaysa özel mülakat neticesinde onun eğitim alış durumuna karar verilir.)

... kişiler kabul edilir.

Eğitimini tamamlayan katılımcı eğitim sonunda Gelecek Yaşam Progresyonu Uygulayıcısı olmaya hak kazanır. Sertifikalandırılır.


 


Ön Bilgi

Gelin, sonsuz olasılıklar alanında kendi zaman çizelgeniz üzerinde bir yolculuğa çıkalım sizinle. Yeni bir yaşama, yeni bir “siz” e ne dersiniz? Yeni bir SİZ yaratmak, ruhunuzun arzu ettiği versiyonlarınızla buluşmak için şimdi en uygun an şu an!

Eğitime Katıl

Tarih
Oct 22, 2021 (2 years ago)

Kişi Sayısı
99

Yer
Zoom

Ücret
1,200.00 ₺


Farkındalık Eğitmeni, hipnoz-regresyon ve progresyon terapisti olan Pınarbaşı, bir süre reklam ajansı ve sektörel yayınlarda basın-yayın- halkla ilişkiler sektöründe çalıştı.  2000 yılında 3.Göz Dergisi’ni yayımlamaya başladı. Halen 3. Göz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Pınarbaşı, farkındalık bilinciyle yaşama sanatını anlatan dergi için beden-zihin-ruh sağlığı ve bütünlüğüne yönelik araştırmalar yapmaktadır. 

Hazırladığı yayının içeriğini zenginleştirmek amaçlı birçok eğitim ve uygulamalara katılmıştır. Özellikle NLP Trainer (Beyin Dili Programında eğitimcinin eğitmeni), Hipnoterapi de NLH Master (Beyin Dili Hipnoterapisi), Regresyon (geçmiş) ve Progresyon (gelecek) yaşam terapileri yapmaktadır. NeuroFeedback ve bir çok şifa sanatlarında da uygulayıcı ve eğitmenlik yapmaktadır. 

Halen İstanbul’da yaşamakta olup, İstanbul, İzmir ve Ankara genelinde bireysel danışmanlık, kurumsal grup çalışmaları yanı sıra, kendini geliştirmeye yönelik farkındalık eğitimleri düzenlemektedir. 

Sunduğu seminer konu başlıkları: 3. Göz’ü Açmak; Bütüncül Yaşamda Farkındalık; Para Sevgidir; Farkındalığın Şifası; Zamanda Yolculuk…

 

 Konu Kapsamında Aldığı Temel Eğitimler

 

2004 NLP Pracititioner/ INLPTA’nın eğitmen Debra Wylde’ dan,

2005 NLP Practitioner / The Universal NLP Association (UNLPA) ve The Society of Neuro- Linguistic Programming (NLPNOW) eğitmeni Philip Holt’dan,

2005 NLP Master Practitioner / Europan & Middle Eastern Institute of Hypnosis (EMEIH) kurum eğitmeni Ralph Watson’dan,

 

Beyin Dili Hipnoterapi Eğitimleri (Neuro Linguistic Hipnoteraphy) 

2005 NLH Practitioner / Europan & Middle Eastern Institute of Hypnosis (EMEIH) isimli kurum eğitmeni Robert Smith’den,

2004 NLH Practitioner  ve Master Practitioner eğitimi, Europan & Middle Eastern Institute of Hypnosis (EMEIH) kurum eğitmeni Ralph Watson’dan…

2005 NLP Master Training Eğitimi/ The Universal NLP Association (UNLPA) kurum eğitmeni Sue Knight’tan

2005 NLP Trainer Training Eğitimi (Uzman Eğitmen Eğitimi)/ British Board of NLP (BBNLP) eğitmeni Sue Knight’tan.

2021 Mindfulness David Cornwell 

 

Biorezonans Eğitimleri

2015 NeuroFeedback Klinisyenlik Eğitimi Orhan Kılıçcı

2015 Integratif Tıp Eğitimi Dr. Ersal Işık

 

Güler Pınarbaşı Hakkında:

http://www.youtube.com/watch?v=hskpydqWBIA

 

 


 

Eğitimleri

Diğer Eğitimleri